جستجو :
عنوان

يکشنبه ٠٨ اسفند ٢٠١٩

تقویم
اوقات شرعی
درخواست برقراري و قطع سرويس

درخواست برقراري و قطع سرويس‌هاي ويژه

شرايط و مدارك مورد نياز:

 •      مدرك شناسايي (شناسنامه، كارت ملي،  گذرنامه يا گواهينامه رانندگي)
 •      ارائه‌ي آخرين صورتحساب پرداخت شده
 •      تكميل فرم مربوط (فرم درخواست قطع يا برقراري خدمات ويژه)
 •      حضور مالك يا وكيل قانوي وي (با انجام مراحل تغيير نام)
 •      در صورت درخواست سرويس نمابر و ديتا، 48 ساعت پس از درخواست، براي دريافت كد سرويس مورد نظر مراجعه شود.

توجه: در حال حاضر، سرويس پيام كوتاه (SMS) و رومينگ بين‌الملل براي كليه مشتركان تلفن همراه فعال مي‌باشد.

 درخواست قطع و وصل سرويس رومينگ بين‌الملل و پيام كوتاه (sms) به صورت زير امكان‌پذير مي‌باشد.

 •       به صورت تلفني و تماس با شماره تلفن 09990 يا 88641000ـ021 و اعلام نام و نام خانوادگي، شماره تلفن همراه و شماره مندرج در شناسنامه تلفن همراه
 •        مراجعه به ادارات مشتركان تلفن همراه و يا دفاتر خدمات ارتباطي و ارائه درخواست كتبي

 تعويض سيم‌كارت

شرايط و مدارك مورد نياز: 

 •       مدرك شناسايي (شناسنامه، گذرنامه يا گواهينامه رانندگي)
 •        ارائه شناسنامه تلفن همراه
 •        ارائه‌ي آخرين صورتحساب پرداخت شده
 •       ارائه‌ي سيم‌كارت سوخته يا معيوب كه شماره ثبت روي آن پاك نشده باشد.
 •        تكميل فرم مربوط
 •        حضور مالك يا وكيل قانوي وي (با انجام مراحل تغيير نام)

توجه (1): در صورتي كه شماره ثبت شده بر روي سيم‌كارت پاك و يا مخدوش شده باشد، تعويض سيم‌كارت تابع شرايط سيم‌كارت مفقودي خواهد بود.

توجه (2): حداكثر برقراري ارتباط پس از تعويض سيم كارت 2 ساعت خواهد بود.

 قطع تلفن همراه با تقاضاي مشترك (قطع موقت)

شرايط و مدارك مورد نياز:

 •       مدرك شناسايي (شناسنامه، كارت ملي،  گذرنامه يا گواهينامه رانندگي)
 •       ارائه‌ي آخرين صورتحساب پرداخت شده
 •       تكميل فرم درخواست
 •        حضور مالك يا وكيل قانوي وي (با انجام مراحل تغيير نام)

توجه: در صورت مراجعه نكردن مشترك، پس از سه ماه، شماره مذكور، وصل خواهد شد.

 تغيير نشاني

شرايط و مدارك مورد نياز:

 •       مدرك شناسايي (شناسنامه، كارت ملي،  گذرنامه يا گواهينامه رانندگي)
 •        ارائه‌ي آخرين صورتحساب پرداخت شده
 •      تكميل فرم درخواست با قيد كد پستي 10 رقمي در آن (كد پستي 10 رقمي از طريق شماره تلفن 171 قابل دريافت است)
 •       حضور مالك تلفن همراه

 تغيير نام غيرمستقيم (وكالتي)

شرايط و مدارك مورد نياز:

 •       دريافت نامه استعلام از يكي از دفاتر اسناد رسمي
 •        ارائه‌ي اصل و تصوير تمام صفحات وكالت‌نامه
 •        اصل و تصوير شناسنامه متصالح (خريدار)
 •        ارائه شناسنامه تلفن همراه
 •         ارائه‌ي اصل و تصوير آخرين صورتحساب پرداخت شده
 •         تكميل فرم تعهد مربوط توسط آخرين وكيل
 •           در صورت مفقود شدن اصل وكالتنامه اخذ كپي برابر اصل از دفترخانه مربوطه با ارائه‌ي اقرارنامه محضري الزامي است.

توجه (1) : در صورتي كه انتقال گيرنده يا انتقال دهنده شخص حقوقي باشد بايد معرفي‌نامه بالاترين مقام و اصل و تصوير آخرين روزنامه رسمي آن سازمان را ارائه كند.

توجه (2): پس از تنظيم سند صلح در محضر جهت صدور شناسنامه تلفن همراه ارائه اصل سند صلح، شناسنامه قبلي تلفن همراه و كپي شناسنامه صالح به دفتر خدمات ارتباطي الزامي است.

 تغيير نام مستقيم (توسط مالك)

شرايط و مدارك مورد نياز:

 •       حضور انتقال دهنده و انتقال گيرنده
 •       اصل و تصوير شناسنامه انتقال دهنده و گيرنده
 •       ارائه‌ي اصل و تصوير صورتحساب پرداخت شده
 •       اصل شناسنامه تلفن همراه با برگ محرمانه
 •       ارائه‌ي نشاني كامل و كد پستي 10 رقمي
 •                ارائه‌ي سيم‌كارت تلفن همراه جهت رويت
 •                ارائه‌ي كد ملي

 انتقال فيش تلفن همراه

شرايط و مدارك مورد نياز:

 •      اصل فيش ثبت نام
 •      حضور انتقال دهنده و انتقال گيرنده
 •      مدرك شناسايي (شناسنامه، گذرنامه يا گواهينامه رانندگي)
 •       تكميل فرم انتقال
 •       ارائه‌ي تصوير شناسنامه انتقال گيرنده
 •       ثبت شدن نام خريدار در پشت اصل فيش

 ارائه‌ي پاسخ استعلام وكالت به وكالت

شرايط و مدارك مورد نياز:

 •       مدرك شناسايي (شناسنامه،كارت ملي ، گذرنامه يا گواهينامه رانندگي)
 •       دريافت استعلام از يكي از دفاتر اسناد رسمي
 •       تكميل فرم مربوط و فرم تعهد

توضيح اينكه در زمان تغيير نام يا نقل و انتقال تلفن همراه فعال بودن سيم كارت مربوطه الزامي است و كاركنان دفاتر حتماٌ بايد سيم كارت را چك كنند.

 •      ارائه‌ي آخرين صورتحساب پرداخت شده
 •       ارائه‌ي تصوير شناسنامه وكيل

توجه (1): پس از تنظيم سند وكالت مي‌بايستي تصوير سند برابر اصل شده آن، در زمان مقرر، به مرجع صادر كننده استعلام، ارائه شود.

توجه (2): در صورت انصراف از تنظيم سند، برگ استعلام صادر شده بايستي به دفتر مرجع صادر كننده استعلام عودت شود.

توجه (3): با توجه به اينكه تمامي خدمات تلفن همراه به وكيل منوط به ارائه مدارك تغيير نام قطعي مي‌باشد، توصيه مي‌شود به غير از مواقع ضروري از انجام وكالت خودداري شود.

توجه (4): در صورت مفقود شدن شناسنامه‌ي تلفن همراه مالك با مراجعه به امور مشتركان نسبت به انجام مراحل اداري اقدام نمايد.

 درخواست ريز مكالمه

شرايط و مدارك مورد نياز:

 •       مدرك شناسايي (شناسنامه،كارت ملي، گذرنامه يا گواهينامه رانندگي)
 •       تكميل فرم درخواست
 •       ارائه‌ي آخرين صورتحساب پرداخت شده
 •        حضور مالك يا وكيل قانوي وي (در صورت مراجعه وكيل، ريز مكالمه از تاريخ تنظيم وكالت به بعد ارائه مي‌شود)

توجه: درخواست ريز مكالمه فقط از طريق امور مشتركان و متقاضيان تلفن همراه شركت امكان‌پذير است.

درخواست PUK

توجه: درخواست PUK و باز كردن PUK از طريق دفاتر خدمات ارتباطي و با ارائه‌ي مدرك شناسايي و حضور مالك يا وكيل قانوني صورت مي‌گيرد.

تمامي تعرفه‌ها و قوانين و مقررات ذكر شده در اين مجموعه، برابر مصوبات شركت مخابرات ايران مي‌باشد.

در دفاتر خدمات ارتباطي و يا دفتر مشتركان تلفن همراه و امور مشتركان شهرستان‌ها، خدمات مختلفي ارائه مي‌شود كه اهم آنها به قرار زير است:

 •       تعويض سيم‌كارت معيوب
 •       قطع تلفن همراه مفقود شده يا سرقت شده
 •       تحويل سيم‌كارت و وصل مجدد ارتباط براي تلفن همراه مفقود شده يا به سرقت رفته
 •       صدور صورتحساب المثني
 •       قطع موقت به درخواست مشترك
 •        تغيير نشاني
 •      نقل و انتقال قطعي تلفن همراه (تغيير نام)
 •       نقل و انتقال فيش تلفن همراه
 •       وصل مجدد تلفن همراه (در صورت قطع بدهي)
 •       قطع سرويس رومينگ بين‌الملل
 •       ارائه استعلام وكالت به وكيل
 •       ارائه سرويس‌هاي ويژه

 

 

#كلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق
به مخابرات استان قزوین می باشد.

صفحه اصلي|اخبار|نقشه سايت|ساير خدمات آماربازديدكنندگان:بازديد امروز :1844  كل بازديد: 3630534